הקמת עסק

מהם צעדי החובה כאשר מקימים עסק?

תהליך של הקמת עסק הוא מורכב, בירוקרטי וארוך אשר דורש הקפדה וידע מעמיק בעולם העסקים. אין זה אומר שכל אדם שמחליט לבנות עסק חייב בתואר במנהל עסקים או בהכשרה, אבל ליווי של אנשי מקצוע בתהליך הקמת העסק הינו הכרחי לרוב האנשים כדי למנוע את התהליך מלהפוך לארוך ולמסורבל ולעכב את פתיחת העסק ואת הנעתו.

ישנם כמה צעדי חובה שיש לעבור בתהליך פתיחת העסק:

רישום ודיווח לרשויות המס

כל עסק חייב לפתוח תיק במס הכנסה, בביטוח לאומי ובמע"מ בהקדם האפשרי. אם בכוונתך להעסיק עובדים או קבלני משנה או לשלם דמי שכירות, תידרש גם לפתוח תיק ניכויים אצל שלטונות מס ההכנסה.

עוסק מורשה ועוסק פטור

בחוק המע"מ מוגדרים שני סוגי רישום לעוסק: עוסק פטור, כלומר עוסק שמחזור הכנסותיו השנתי אינו עובר סף מסוים שמתעדכן אחת לשנה ומוגדר בחוק. עוסק פטור אינו גובה או מקזז מע"מ, אסור לו להוציא חשבונית מס והוא מדווח על עסקאותיו למע"מ אחת לשנה בלבד.

עוסק מורשה מדווח על עסקאותיו למע"מ מדי חודש או חודשיים, מקזז את המע"מ ששולם מהמע"מ שגבה ואת הנטו משלם למע"מ או מקבל בחזרה.

רישום אצל רשם החברות

חברה צריכה להירשם אצל רשם החברות במשרד המשפטים. חברה בע"מ נדרשת לשלם אגרת רישום במשרד המשפטים, וכן לשלם בכל שנה אגרה שנתית. המסמכים הדרושים לרישום חברה אצל רשם החברות הם טופס הגשת מסמכים חתום על-ידי מבקש הרישום ועורך דין, הצהרת בעלי מניות בפני עורך דין, טופס בקשה לרישום חברה, הצהרת דירקטורים ראשונים ותקנון חברה מאומת על-ידי עורך דין.

בנוסף, בהתאם לחוק החברות, חייבת חברה (לעומת עוסק מורשה בודד) למנות רואה חשבון מבקר שיבקר את הדוחות השנתיים שלה.

תקנון חברה

כדי להיות קביל אצל רשם החברות, תקנון החברה חייב לכלול שם חברה, מטרות החברה, פרטים בדבר הון המניות הרשום, החלטת בעלי השליטה בחברה ופרטים בדבר הגבלת אחריות בעלי המניות.

חשבון בנק עסקי

אין המדובר בצעד חובה, אולם זהו צעד מומלץ, כיוון שחשוב להפריד בין פעילות אישית לפעילות עסקית, גם מבחינת מיסוי וגם מבחינה מקצועית.

ישנם צעדים נוספים רבים, חשובים יותר או פחות, שיש לבצע בעת פתיחת עסק בישראל. ליווי של רואה חשבון מקצועי ומבין הוא הכרחי עבור אנשים רבים כדי לעבור את דרך החתחתים הביורוקרטית ולהצליח להתרכז בבניית העסק עצמו ולא רק ברישומו.