עוסק פטור

מיהו העוסק הפטור, וכיצד הופכים לאחד כזה?

בחוק המע"מ ניסו להקל על אנשים לפעול כעצמאים על-ידי הגדרת מושג נוסף לעוסק מעבר לעוסק מורשה וחברה בע"מ – עוסק פטור. עוסק פטור אינו גובה מע"מ ואיננו מחויב בהגשת דוחות למע"מ, וכך חלק מהביורוקרטיה הכרוכה בניהול עסק נחסכת ממנו (וגם כמה שקלים).

בשל הפטור ממע"מ, עוסק פטור אינו חייב בתשלום מע"מ על עסקאותיו ואינו גובה מע"מ מלקוחותיו. יחד עם זאת, הוא אינו רשאי לקזז מע"מ ולדרוש את מס התשומות ששולם על-ידיו. למעשה, עוסק פטור הינו מעמד לעניין מע"מ בלבד, והתנהלותו מול רשויות המס האחרות איננה שונה מכל עסק או פעילות אחרת.

יחד עם זאת, מאחר וחלק מהחובות של ניהול ספרים ודיווח לרשויות נגזרים מהיקף הפעילות של בית העסק, העוסק הפטור יהיה חייב בדיווחים המאופיינים לניהול עסקים קטנים וכן בדיווח אחת לשנה על מחזור עסקאותיו לרשויות מע"מ.

מי זכאי להיות עוסק פטור?

לא כל אחד יכול להירשם כעוסק פטור. בעלי מקצועות חופשיים למשל, כמו הנדסאים, עורכי דין, רואי חשבון, רופאים, פסיכולוגים ועוד חייבים להירשם כעוסקים מורשים. גם נותני שירותים לגבי מופע אמנותי, כמו הנחייה, בניית תפאורה, הכנה, בדיקה ופיקוח על מבחנים, כתיבה, עריכה, תרגום וכדומה הינם עוסקים מורשים.

בנוסף, כדי להירשם כעוסק פטור מחזור העסקאות השנתי הצפוי לא יכול לעלות מעל לתקרה מסוימת הנקבעת בחוק ומתעדכנת בכל שנה. בשנת 2015 עמדה תקרה זו על 100,000 ₪ ואילו בשנת 2016 על 99,006 ₪. כלומר, עסק שהכנסותיו השנתיות צפויות לעלות על 99,006 ₪ אינו יכול להירשם כעוסק פטור ממע"מ.

רישום העסק כעוסק פטור הינו אמנם צורת ההתאגדות הזולה ביותר מבחינת עלויות תפעול חשבונאיות, אולם חשוב להדגיש שוב כי עוסק פטור אינו פטור מחובות הדיווח החלות על כל עוסק אחר, למעט הדיווח השוטף למע"מ. כלומר, העוסק הפטור מחויב כמובן בדיווח למס הכנסה ובפתיחת תיק בביטוח הלאומי.

רשויות המס ומע"מ אינם גופים שכדאי להסתבך איתם. כדי לחסוך מעצמכם חורים בתהליך רישום העסק, חוסרים בדיווח וכיבוי שריפות בדיעבד – היעזרו בשירותיהם של רואי חשבון מקצועיים ומנוסים בתהליך פתיחת עסק. רק כך תוכלו להיכנס לשוק העסקים באופן החלק ביותר וללא בעיות.