עוסק מורשה

מיהו העוסק המורשה וכיצד הופכים לאחד כזה?

כל אדם אשר החליט להיות עובד עצמאי ונרשם ברשויות המס, יכול להיות עוסק מורשה ברמה העקרונית. העוסק המורשה מקבל מספר תיק בזמן פתיחת העסק במשרדי מע"מ, והינו רשאי להוציא חשבונית מס.

ההבדל המשמעותי ביותר בין עוסק מורשה לבין עוסק פטור הוא שעוסק מורשה נדרש לגבות מע"מ מלקוחותיו, כלומר להוסיף עוד 17% לסכום העסקה (מע"מ עסקאות), והוא רשאי לקזז מע"מ בגין תשלומים לספקים (מע"מ תשומות). אחוז המע"מ משתנה מעת לעת.

בנוסף לכך, עוסק מורשה נדרש לדווח למע"מ פעם בחודש או חודשיים ופעם בשנה למס ההכנסה. הכנסותיו, כמובן, חייבות במס הכנסה, לפי מדרגות המס המופיעות בפקודת מס הכנסה. הוא אחראי לביצוע כל התחייבויותיו באופן אישי, לעומת חברה בע"מ – בה מופרדות ההתחייבויות העסקיות מהנכסים הפרטיים של בעל העסק.

המיסוי המוטל על עוסק מורשה מחושב כהכנסה אישית וזהה לחישוב הכנסותיו של שכיר, רק שכאן ניתן לקזז הוצאות עסקיות. לכן, מעל לסכום רווח מסוים (הכנסות בניכוי הוצאות) של כ-25,000 ש"ח בחודש, כדאי יותר להקים חברה כדי לחסוך בתשלומי מס.

בעלי מקצועות חופשיים ונותני שירותים מסוימים חייבים להירשם כעוסקים מורשים: רופאים,  פיזיותרפיסטים, פסיכולוגים, עורכי דין, אדריכלים, נותני שירותים חשבונאיים, מתווכים, טכנאים, סוחרי רכב, סוחרי מקרקעין ועוד, אינם רשאים להירשם כעוסק פטור לפי החוק, אלא רק כעוסק מורשה, וזאת ללא קשר למחזור העסקאות השנתי שלהם.

כיצד נרשמים כעוסק מורשה?

הצעד הראשון בפתיחת תיק עוסק מורשה הוא לפתוח את התיק במע"מ. כדי לעשות זאת יש לגשת פיזית, או הדרך המומלצת יותר – באמצעות רואה חשבון מנוסה. המסמכים הנדרשים הם טופס פתיחת עוסק מורשה, צילום של תעודת זהות, אישור על ניהול חשבון מהבנק, חוזה שכירות של בית העסק ממנו מבוצעת הפעילות העסקית – כולל חוזה שכירות של דירת המגורים אם העוסק עובד מהבית, תעודה המעידה על הכשרה מקצועית והסכם התקשרות עם לקוח פוטנציאלי.

לאחר סיום הרישום מקבל הנרשם תעודת עוסק מורשה זמנית, וכמה שבועות לאחר מכן – תעודה קבועה. בנוסף, מקבל העוסק שוברי דיווח למע"מ ומספר עוסק מורשה (בד"כ מספר תעודת הזהות). אנשים רבים בוחרים לבצע את תהליך הרישום באמצעות רואי חשבון כדי לחסוך בזמן ובאנרגיה ועל מנת לוודא כי התהליך נעשה ביסודיות ועד תום.