חוות דעת לבתי משפט

כאשר מגיעים לבית המשפט, חשוב להשתמש בכלים המקצועיים ביותר העומדים ברשותכם. מהי חוות דעת לבתי משפט ולמה היא חשובה?

בהליכים משפטיים, בהליכי גישור, פישור או בוררות רבים נדרשת חוות דעת כלכלית של מומחה בנושאים פיננסים. חוות הדעת הכלכליות עשויות להגיע מטעם אחד הצדדים או לבקשת בית המשפט, ועוסקות בתחומים כלכליים, פיננסיים ועסקיים. מטרתן היא לסייע בהגעה להכרעה משפטית בהליכים כמו פירוק חברות, כינוס, הקפאת הליכים, סכסוכים בין שותפים ובמקרים מסוימים גם בתיקים בדיני עבודה ודיני משפחה. לעיתים חוות הדעת הכלכלית יכולה לשמש גם בפנייה לרשויות המס, למשרדי הממשלה ולגופים נוספים.

כתיבת חוות הדעת הכלכלית המוגשת כעדות מומחה היא משימה מורכבת ומאתגרת, הדורשת ידע מקצועי גבוה במיוחד. חוות הדעת לבתי המשפט נקראת ונחקרת עד אחרון הפרטים על-ידי עורכי הדין משני הצדדים, וכן יש לה השפעה ישירה על חייהם של המעורבים במשפט ועל עתידם הכלכלי. חוות דעת מומחה טובה – כלכלית או חשבונאית – היא כזו המתייחסת לכל הגורמים הרלוונטיים, מציגה דוגמאות ונתונים באופן ברור, פשוט וישיר ומסייעת לשופט לקבל את ההחלטה באופן המהימן ביותר. האמינות והמקצועיות הנדרשות בבית המשפט הן מהמעלה הראשונה, משום ששם דנים למעשה בעתידם של בני אדם ובחייהם.

הגשת חוות דעת מומחה לבית המשפט או ללקוח מלווה במקרים רבים במתן תשובות לשאלות הבהרה ואף בהתייצבות המומחה, החתום על חוות דעתו, בבית המשפט לצורך מתן עדות או חקירה נגדית. לכן, אם אתם נדרשים לספק חוות דעת כלכלית, חשוב לעבוד עם מומחים מובילים בתחום שיוכלו להגיש את המסמך המושלם, עד כמה שניתן. מסמך שנערך בקפידה יעמוד בביקורת הקשה הצפויה לו במהלך החקירה בבית המשפט, וכמובן יעשה צדק עם המעורבים ועם הנושא הנבחן.

חשוב לציין כי בית המשפט אינו מחויב לקבל את חוות הדעת המוגשת מטעם צד מסוים, וכן אינו מחויב לקבל את ההמלצה מטעם המומחה שמונה על ידו. על חוות דעת המומחה להיות ערוכה בהתאם לכללים שנקבעו בפקודת הראיות, והמומחה אינו יכול להיות מישהו שיש לו עניין בנושא לגביו התבקש לחוות את דעתו.